"Su Gibi Aziz, Kaya Gibi Sağlam"
BARAJ
Perde Enjeksiyonu
Baraj, gölet ve regülatör gibi su yapılarında, membaa-mensap yönünde ve göl alanında olabilecek su kaçaklarını önlemek ve sızma boyunu uzatma amacı ile yapılan enjeksiyondur.
Kontak (Dolgu) Enjeksiyonu
Tünel, galeri, denge bacası, şaft gibi yapılarda kaplanma betonu ile temel kaya arasındaki boşlukları basınçlı enjeksiyon ile doldurmaktır.
Konsolidasyon (Sağlamlaştırma) Enjeksiyonu
Tünel, galeri, denge bacası çevresindeki herhangi bir yapının oturacağı temel kayanın iyileştirilmesi amacı ile yapılan enjeksiyondur.
Kapak Enjeksiyonu
Gövde sıyırma kanalları sırasında örselenen(0-5m) temel kayanın iyileştirilmesi amacıyla yapılan enjeksiyondur.
Bağ Enjeksiyonu
Galerileri ile bölünmüş perde enjeksiyonlarının birbirlerine bağlanması amacıyla yapılan enjeksiyondur.
Derz Enjeksiyonu
I. Ve II. Faz betonların arasındaki boşlukların doldurulması amacıyla yapılan enjeksiyondur.
Gömme Enjeksiyonu
Tünel, galeri, denge bacası, şaft gibi yapılarda; çelik boru/boru ile kaplama betonu arasındaki boşlukları düşük basınçlı enjeksiyon ile doldurmaktır.
Kimyasal Enjeksiyon
Bir veya daha fazla organik (uzun zincirli karbonlar) kimyasal birleşenin hava ve veya su ile teması sonucunda hacminin birkaç katı şişerek yapılan enjeksiyondur.