"Su Gibi Aziz, Kaya Gibi Sağlam"
Wick Drain
Prefabrik dikey fitilleme olarak da adlandırılabilecek olan wick drain metodu konsolidasyonu hızlandırmak için kullanılan bir zemin sıkılaştırma yöntemidir. Yumuşak zeminli inşaat alanlarında projenin hayata geçirilebilmesi için suyu tahliye ederek, zemini sağlamlaştıran bir yöntemdir. Wick drain (Band Dren) kullanılmasının birincil amacı su drenajı ve zemin oturmasının hızlandırılması ve sağlamlaştırılarak yük tasıma kabiliyetine sahip bir zemin oluşturmaktır.
Wick drain (band dren) zemine sürüldükten sonra, konsolidasyon sürecini hızlandırmak için ek bir yük uygulanmalıdır. Zeminin oturması için gereken süre, uzun yıllar yerine birkaç aya kadar önemli ölçüde kısaltılmıştır.
Wick drain, aşağıda listelenenler gibi her türlü zemin iyileştirme projesinde kullanılabilir.
• Otoyollar • Köprüler • Barajlar• Demiryolları • Havaalanları ve limanlar • Depolama tankları • Ticari ve Konut Binaları • Stadyumlar