"Su Gibi Aziz, Kaya Gibi Sağlam"
TAŞ KOLON
Taş kolonlar, özellikle sıkıştırılamayan (ince daneliyapıya sahip ) zemin tiplerinde "donatı" görevi yapmaktadır. Aynı zamanda, dikey dren görevi görerek drenajı ve oturma hızını artırır.
Taş kolonlar, zemin içerisine taş malzemenin dik olarak çoğunlukla 0.6-1.3 m çaplarında, yaklaşık 20 m'ye kadar derinliklerde, yerleştirilmesi ve sıkıştırılması ile oluşturulur.
Zemin Özelliklerine göre farkli uygulama metodları bulunmaktadır.
Yükün taşınmasına ve oturmaların azaltılmasına katkıda bulunur.
Taş kolonlar kumlu zeminlerde vibrasyon ile gevşek tabakaların sıkışmasını sağlayarak, sıvılaşma gibi riskleri ortadan kaldırır.
FİTİL TAHLİYE
Yeraltı suyunun konsolidasyonu hızlandırmak , düşey drenajını sağlamak amacıyla, zemin iyileştirmesi projelerinde fitil dren (wick dran) uygulamaları yapılmaktadır.
Wick drain olarak adlandırılan yapay drenaj yolları, serbest drenaj su yolları olarak işlev gören plastik fitillerden oluşmaktadır.
Fitiller ince bir geosentetik filtre ile kaplıdır.