"Su Gibi Aziz, Kaya Gibi Sağlam"
FORE KAZIK
Yerinde dökme delme kazıklar (fore kazıklar) çağunlukla gruplar halinde veya tekil olarak, yapıların altında, üst yapı yüklerini istenilen dayanıma sahip derin tabakalara iletmek üzere derin temel elemanları olarak uygulanan betonarme elemanlardır. Zemin yapısına, yapılacak yapılara ve kazı derinliklerine bağlı olarak genellikle 050-020 cm arası çaplarda imal edilir.
VİBREX (ÇAKMA) KAZIK
Çakma kazıklar; taşıma kapasitesi zayıf olan zeminlerde bina yükünü sağlam zemine taşıtmak prensibiyle oluşturulan kazıklardır.
Prekast olarak imal edilmiş olan ; Ahşap, çelik, betonarme veya Öngermeli betondan yapılmış, tek bir bütün veya parçalar halinde hazırlanan yapılar dizel çekiç ile zemine çakılarak imal edilmektedir.
MİNİ KAZIK
Temel kazığı veya derin kazılarda düşer yer değiştirmelerin önlenmesi, yapıların dönmeye karşı emniyete alınması amacıyla yapılan sistemin düşey elemanlarıdır.